ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: Една пета от камионите по пътищата на Европа са напълно празни. Почти две пети от микробусите за доставки в Лондон се пълнят до по-малко от една четвърт от вместимостта им. Това е свързано с неоправдано прахосване на гориво, време и място!

РЕШЕНИЕ: “Mix Move Match” е нова концепция, която дава възможност за превозването на стоки от фабриката до клиента с по-малко загуби, с по-ниски разходи и по-малко въглеродни емисии изхвърлени в пространството.

ПОЛЗИ: 3M, един от участниците в пилотния проект “Mix Move Match”, отчита намаляване на разходите за транспорт с 35% и на отделените вредни емисии с 50%. Два пъти по-малък е броят на използваните камиони за транспорт на дълги разстояния.

Фирмите от сектор „Транспорт и логистика“ са в постоянно търсене на начини за намаляване на загубите на гориво и време. Съвместната концепция за интермодалност (Collaboration Concept for Co-Modality, CO3) включва проучване, финансирано от Европейската комисия, което показва, че един от всеки пет камиона по пътищата на Европа е празен. Но дори и при камионите, които не са празни средният фактор на натоварване (по отношение на теглото) е само 56%. Това означава, че камионите като цяло са само наполовина пълни. Статистиката за доставките в градовете, сочи че факторите на товарене са още по-ниски. Например, през 2012 г., „Транспорт за Лондон“ отчита, че 39% от микробусите извършващи доставки в града, са използвали по-малко от 1/4 от пълния капацитет на вместимост.

GS1 може да помогне

Използването на стандартите GS1 може да помогне в елиминирането на това разхищение и в действителност, това вече се случва. Разработените в световен мащаб приложения, базирани на стандартите GS1, са доказали многократно, как може да се помогне на производители, търговци и доставчици на логистични услуги в предотвратяването на излишното разхищение на гориво, време и място.

По-малко излишни километри

Един от начините за намаляване на разходите е да се избегне „транспортирането на въздух“, чрез намаляване на броя на празните или недостатъчно запълнените товарни автомобили по пътя.
Проектът “Mix Move Match” е финансиран от DHL, 3M и Европейската комисия и показва не само приложимост, но и реални и измерими ползи.

“Mix Move Match” е нов подход за доставка от производителя до клиента, който предвижда комисиониране и опаковане върху палети преди директната доставка към клиента.

• Mix (Смесване): Отделни пакети от различни поръчки се опаковат върху един цял палет или касета от превозвача преди доставката им на клиента. Отпада създаването на частични, незапълнени палети или касети при производителя.
• Move (Транспорт): Пълните палети или касети се товарят на камиони за дълги разстояния. Между дистрибуторските центрове се движат само пълни камиони.
• Match (Разнос): В дистрибуционния център най-близо до клиента се разтоварват товари от различни транспортни фирми или фабрики, и се преопаковат в нови палети за последваща доставка към клиента.

Стандартите GS1 правят това възможно

От самото начало проекта “Mix Move Match” предвижда използването на стандартните идентификатори GS1 и стандартните съобщения за електронен обмен на бизнес документи. За идентифициране на товарните единици се използва Серийния номер на контейнер за транспортиране (Serial Shipping Container Code, SSCC). Фирмите и техни физически локации се идентифицират с Глобален номер на локация (Global Location Number, GLN), който дава възможност за лесна и безгрешна оптимизация на процесите с участието на множество транспортни фирми, че дори управление на доставките от различни локации на една транспортна фирма. За идентификация на пратките се използва Глобален идентификационен номер на пратка (Global Shipment Identification Number, GSIN), позволяващ веднъж определен за дадена пратка идентификационния номер да се използва от различните доставчици на логистични услуги. За съобщения свързани с физическия транспорт и неговия статус, както и фактури се използват стандартите за бизнес съобщения GS1 XML.

Залагането на стандартите GS1 в основата на модела “Mix Move Match” го прави използваем от всички доставчици на логистични услуги и в различните логистични центрове, като допълнение (не заместител) към действащите вече транспортни или складови системи на управление.

Първи значими постижения

Участниците в пилотния проект вече се ползват от оптимизирането на разходите за транспорт на дълги разстояния и намаляването на броя на използваните камиони – и като резултат значително намаляване на емисиите на вредни газове. Като пример може да бъде посочена компанията 3M, която е един участниците в пилотния проект, и е отчела намаляване на транспортните разходи с 35% и на емисиите на CO2 с 50%. ЗМ е редуцирала наполовина използваните за транспорт на дълги разстояния камиони. Ползите биха се увеличили, когато повече превозвачи приемат модела “Mix Move Match” и преминат към съвместно ползване на повече складове, места за крос докинг, камиони, палети или дори касети.

Готови за омниканалната търговия

Днес потребителите купуват много повече опаковани бързооборотни стоки, уреди, електроника и това се случва по-често онлайн, отколкото в магазина на място. Това води до нарастване на броя на малките пратки с различни видове продукти, които трябва да бъдат доставени за кратко време на все по-голям брой места.

Осигурявайки гладкото сътрудничество между множество доставчици на стоки и на логистични услуги, моделът “Mix Move Match” може да допринесе за оптимизиране на разходите за всички участници и намаляване отделянето на вредни емисии при осъществяване на омниканалната търговия. Стоки от различни доставчици ще поемат по най-ефективния път към определен хъб, където след консолидиране в една доставка ще бъдат доставени на крайния потребител.