В Австралия стартира инициатива, с която да се гарантира достъпа на всички граждани до лекарства, независимо от цената на продукта или местожителството на хората.

Това означава, че доставките на лекарства трябва да се извършват в най-близката за пациента аптека в срок от 24 часа, което само по себе си е сериозно предизвикателство.

Поради тази причина австралийските национални аптеки и търговците на лекарства на едро API, Symbion и Sigma се обединяват около въвеждането на стандартите GS1, за да се създаде по-интелигентна и безопасна верига за доставки на фармацевтични продукти.

Инициативата, водена от Националната Асоциация за Фармацевтични Услуги /NPSA/, ще донесе много ползи на веригата за доставки на лекарства, като например:

– Подобряване сигурността на веригата за доставки: предотвратяване на продажбите на фалшиви лекарства, чрез управление на лекарствените дефицити и възможност за бързо изтегляне на фалшиви продукти от пазара;
– Достъп до информация: осигуряване на последователни данни за продукта и недвусмислена идентификация на продуктите;
– Насоченост към пациента: ефективно сканиране в точката на продажба/прием на лекарството, с цел намаляване на грешките и възможност за записване на подробни данни за лекарството от страна на фармацевтите.

Освен гореизброените ползи, инициативата би могла да се разшири до степен, в която фармацевтите да имат възможност да съветват и подпомагат пациентите относно приема на лекарства в домовете им, както и пациентите да получават актуална информация за въздействията на лекарствените продукти.

Проектът е разпределен на няколко етапа и включва използването на GS1 идентификационни ключове, баркодове, стандартни съобщения за електронен обмен на данни и Глобална синхронизация на данните /GDSN/.