Стартира нова версия на Продуктовия каталог на GS1 България. В нея фирмите, които използват международните стандарти GS1 за маркиране на продукти с баркод получават възможност да попълват информация за своите артикули.

Обновената версия на каталога дава възможност за попълване и предоставяне на по-пълна информация за продуктите. За хранителните продукти тя е съобразена с Регламент 1169/2011 на EU и позволява попълване на задължителната по Регламента информация, както възможност да бъде предоставена на крайния потребител.  За останалите категории артикули данните са прецизирани така, че да бъдат полезни и интересни за крайния потребител. Освен основна идентифицираща информация, съдържание, описание и инструкции за употреба може да бъдат въвеждани и допълнителни данни, които не се събират върху етикета. Това включва и снимки с различен изглед, както и анимация 360⁰, и други. Продуктовият каталог е сигурна база данни, в която фирмите членове могат да съхраняват информация за това, какви идентификационни номера за кои продукти са определени. Въведените данни може да бъдат направени публично достъпни с цел да бъдат споделяни в интернет, с онлайн магазини и други приложения, разработени за клиента. Такива са сайта на GS1 България и мобилното приложение БГ Баркод, където след търсене по баркод или сканиране с мобилен телефон се осъществява връзка с Продуктовия каталог и се достъпват съответните данни за продукта.

Голямо предимство след попълване на данни за продуктите в Продуктовия каталог е, че информацията ще бъде достъпна и по-близо до потребителите.  Данните са структурирани, индексират се високо от онлайн търсачки,  което води до показване на артикула в първите резултати от търсенето.  Това е възможност за фирмите за по-широко представяне на техните продукти.