Във връзка с чл. 20 от Устава на Сдружение GS1 България в периода от 24.11.2016 до 02.12.2016 г. се проведе първия ФОРУМ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ (Форум на асоциираните членове), консултативен орган към Управителния съвет, където всеки член може да участва и да дава предложения и мнения по темите в предварително определения дневен ред.

Във Форума имаха възможност да участват и да дават предложения всички членове /над 3500 фирми/ на Сдружението.

Резултатите от Вашите предложения може да разгледате тук.

Огромна благодарност на всички, които се отзоваха и участваха във Форума, защото Вашата обратна връзка е особено важна за нас и е най-ценният източник и път за подобряване на нашата работа.