Правила за определяне на GTIN номера

От юли 2016 година е наличен обновен стандарт за определяне на GTIN номера, наричан „Стандарт за управление на GTIN номерата“. Същият е разработен в помощ на фирмите при взимане на решения за определяне на уникалната идентификация на търговски единици в условията на отворени вериги на доставки. Стандартът представлява разширена версия на досега използваните правила, като са съобразени и нуждите за идентификация при продажба в онлайн среда, в това число еднозначна идентификация на варианти на даден продукт.
Глобалният номер на търговската единица (GTIN) е глобално решение за идентификация на стоки (продукти или услуги), за които е необходимо да се извлича предварително дефинирана информация и на които може да бъде определена цена, както и да бъдат поръчвани и фактурирани във всяка точка по веригата за снабдяване.
На уебсайта на глобалната организация – http://www.gs1.org/1/gtinrules//en/ е наличен безплатен онлайн инструмент, чрез който фирмите лесно могат да проверят, в кои случаи се налага определянето на нов идентификационен номер на артикул. Предстои инструментът да бъде преведен и на български език. В полза на своите членове GS1 България издава книжна версия на стандарта за управление на GTIN номерата, която може да бъде получена безплатно от фирмите-членове на Сдружение GS1 България при запитване от тяхна страна.