Он-лайн курсове

На страницата на  GS1 Learning Zone може да извършите бърза, лесна и безплатна регистрация за различни курсове на обучение по стандартите GS1. Курсовете са напълно безплатни и Ви гарантират подробно запознаване с принципите и насоките за прилагане на стандартите GS1.

След успешното попълване на тест получавате сертификат за завършения курс.

Основни теми в каталога на on-line курсовете са:

  • Въведение в системата на GS1;
  • GS1 Баркодове;
  • Качество на баркодовете GS1;
  • GS1 Приложни идентификатори и идентификационни ключове;
  • Маркиране с баркодове GS1 на търговски единици;
  • Маркиране с баркодове GS1 на логистични единици;
  • Правила за определяне на глобален номер на търговска единица.