Радиочестотна идентификация/ Електронен код на продукта брой 3-4 от 2008:

Съдържание бюлетин брой 3-4 от 2008

 

1. Въведение в радиочестотната идентификация
2. Исторически преглед
3. Системи за радиочестотна идентификация
4. Международни стандарти за приложение на RFID

  • Мрежата EPCglobal
  • Общ преглед на стандартите на Мрежата EPCglobal
  • EPC Класификация на тагове

5. Електронен код на продуктите

  • Схема на кодиране
  • ЕPC-идентификатори (същинска идентификация)
  • Кодиране на ниво битове в EPC тагове

6. Предимства при използване на технологията за радиочестотна идентификация
7. EPC global European Adoption Programme

Buletin_GS1_2008_3-4_3.pdf

1.65 MB

Свали