Партньори

 

Партньори

Българска организация за верификация на лекарствата

 

Българска организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) е учредена на 14 март 2016 г. в гр. София като сдружение с нестопанска цел за подпомагане прилагането в България на Директива 2011/62/ЕС за предотвратяване на навлизането на фалшифицирани лекарства в законната верига на доставка.
Учредителите на БОВЛ са петте организации, които представляват заинтересованите страни, участници в производството и разпространението на лекарства – Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и Българският фармацевтичен съюз.
Основната цел на БОВЛ е да осигури снабдяването на пациентите с автентични лекарствени продукти чрез изграждане, експлоатиране и поддържане на ефективна система за верификация на лекарствата в Република България.
БОВЛ работи в тясно сътрудничество с държавните институции в сферата на здравеопазването.

Адрес : София 1040, бул. Драган Цанков, № 36, СТЦ „Интерпред“, офис 118 Б
Е-mail: office@bgmvo.org
Web site: www.bgmvo.org
Лице за контакти: Илиана Паунова