Форум на ползвателите към УС

Съгласно чл. 20 от Устава на Сдружение GS1 България най-малко веднъж годишно се провежда ФОРУМ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ (Форум на асоциираните членове), където всеки член на Сдружението може да участва и да дава предложения и становища по темите в предварително определения дневен ред. По решение на УС това ще се случва в четвъртото тримесечие на всяка година за определен период от време, но предложения могат да бъдат изпращани и през останалата част на годината на адрес gs1bulgaria@gs1bg.org, и същите ще бъдат сведени до знание и предложени за обсъждане от органите на Сдружението.

Вашето мнение е важно за нас, за да отговорим по-добре на Вашите нужди!

Форум на ползвателите 2019

Форумът на Ползвателите тази година ще се проведе в периода 04.12.2019 – 12.12.2019 г..

Дневен ред

Дневен ред

Форум на ползвателите

Свали

Отчет за дейността за 2019

Отчет за дейността за 2019

Предварителен

Свали

Програма за 2020 г.

Програма за 2020 г.

Проект

Свали