Форум на ползвателите към УС

Съгласно чл. 20 от Устава на Сдружение GS1 България най-малко веднъж годишно се провежда ФОРУМ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ (Форум на асоциираните членове), където всеки член на Сдружението може да участва и да дава предложения и становища по темите в предварително определения дневен ред. По решение на УС това ще се случва в четвъртото тримесечие на всяка година за определен период от време, но предложения могат да бъдат изпращани и през останалата част на годината на адрес gs1bulgaria@gs1bg.org, и същите ще бъдат сведени до знание и предложени за обсъждане от органите на Сдружението.

Вашето мнение е важно за нас, за да отговорим по-добре на Вашите нужди!

Форум на ползвателите 2020

Форумът на Ползвателите тази година ще се проведе в периода 07.12.2020 – 13.12.2020 г..

Дневен ред

Дневен ред

Форум на ползвателите

Свали

Отчет за дейността за 2020

Отчет за дейността за 2020

Предварителен

Свали

Програма за 2021 г.

Програма за 2021 г.

Проект

Свали

Тарифа GDSN

Тарифа GDSN

Проект

Свали