Банков сектор

Днес, бизнес обектите и финансовите инструменти се записват в база данни използвайки няколко различни  идентификатора. Всяка една компания може да бъде записана  под различни имена  по света. Няколко централни банки и национални регулатори обмислят основаването на универсалена, уникална, недвусмислена идентификационна система. GS1 стандартите напълно прилягат на условията.

CashEDI

В Германия от 1 януари 2013 година стартира електронен обмен на данни по стандартите GS1 (CashEDI) между Немската федерална банка и останалите участници при операции с пари в брой. Според Карл-Лудвиг Тииле,  член на управителния съвет на Немската федерална банка, CashEDI е много важен елемент в паричния цикъл. 

 

С помощта на стандартите GS1 всички данни, свързани с оперирането на пари в брой, като поръчване, авизо и други, ще могат да се предават по електронен път, с което ще се постигне автоматизация на процеса и ще повиши ефективността. Предвиденото решение ще внесе повече сигурност и прозрачност и ще бъде от полза не само за банките и фирмите за транспортиране на парични пратки (cash-in-transit, CIT), но и за самите фирми, които работят с пари в брой (магазини, ресторанти, казина, обществени институции и други ).

Ако преди са били необходими най-малко два дни за да се потвърди, че парите са постъпили по сметката, то при новия метод това става в реално време. Чрез маркирането на всеки сак и съд с банкноти с баркод може да се направи проследяване на движението им по цялата верига от пазара през фирмата за транспортиране на парични пратки до внасянето в съответния клон на банката. 

 

Описанието на процесите за електронния обмен на данни при работата с пари в брой – наречен за кратко CashЕDI – e направено в сътрудничество между Немската федерална банка и GS1 Германия. Те се базират на световно признатите стандарти GS1 за идентификация, комуникация и описание на процесите, които са се доказали във времето и допринасят за ефективното и гладко протичане на процесите в сферата на търговията, а в момента „атакуват“ и „финансовия пазар“. Инвестициите за всеки от участниците, работещи с пари в брой, ще са различни. С цел да се гарантира гладкото и сигурно снабдяване с пари в брой на различните потребители, много и различни системи ще трябва да се настроят към единната функционалност на CashEDI.

 

През  2012 година различни спестовни каси, банки и транспортни фирми за парични пратки са обучени за работа с CashEDI. Въвеждането на електронния обмен на данни определено изисква време и не бива да се подценява. От 2013 година повече от 2 000 кредитни институции/фирми ще преминат към използване на CashEDI за операциите с пари в брой, което предполага пренастройване на използваните системи. Първото необходимо условие за включване в електронния обмен на данни е получаването на Глобален номер на локация (GLN). Саковете и съдовете с банкноти ще бъдат идентифицирани еднозначно с номер на логистичната единица SSCC. Електронните известия за авизо, потвърждение за получаване и финализиране повишават сигурността и правят възможно проследяването на целия процес. 

 

Към настоящия момент в България електронния обмен на данни по световно признатите стандарти GS1 се използва единствено между търговските вериги и техните доставчици. Стандартите успешно могат да се използват при изграждане на информационни системи в публичния сектор, здравеопазването и в банковия сегмент, доколкото стандартите позволяват хармонизиран подход без ограничение от бранша.