GS1 Логистичен етикет
Препоръки и добри практики за използване на GS1 стандартен логистичен етикет

GS1 България с обновена версия на ръководството относно препоръки и добри практики за използване на GS1 стандартен логистичен етикет.

 

Стандартите GS1 са най-широко използваните във веригата на доставки в света. Тяхното предназначение е да облекчат сложните логистични процеси, които често включват използването на различен вид транспорт (автомобилен, железопътен, въздушен и морски) и да отговорят на нуждите на различните участници по веригата на придвижване на стоките, като предоставят еднозначна, уникална, валидна в цял свят физическа идентификация на логистичните единици. GS1 логистичният етикет позволява ефективно управление на движението на логистични единици, бърза обработка, повишена точност на доставките и проследимост.

 

GS1 България изготви обновена версия на ръководството съобразенa с новите възможности и изисквания към логистичните оператори.

Линк към ръководството

Съвсем скоро се очаква да бъде пуснато и нововъдение към безплатното онлайн приложение за генериране на логистични етикети GS1 Print. GS1 Print е решение съобразено с изискванията на търговските вериги. Приложението се използва преобладаващо от малки и средни фирми, като не е необходимо за целта да закупуват специално оборудване.