Регионален форум GS1 в Европа 2021

От 18.10 до 21.10.2021 г. ще се проведе ежегодният Регионален форум GS1 в Европа.

Регионалният форум GS1 в Европа дава възможност на участниците от европейските национални организации GS1 да обменят опит относно внедряването на стандартите в различните държави, като в него традиционно взимат участие също и лектори от индустрията, европейските институции и различни асоциации и организации.

Очаквайте скоро повече информация за начина на провеждане и възможностите за участие.