Структурирана информация за фирмите и техните продукти на едно място

През 2020 г. Българската търговско-промишлена палата и Сдружение GS1 България направиха още една важна стъпка в помощ на дигитализацията – бе осъществена връзка между Единен търговския регистър на БТПП и електронния продуктов каталог БГ Баркод.

Повече от 50 години БТПП поддържа Единен търговски регистър на български производители, търговци, сдружения, търговски представителства на чуждестранни лица. Основната цел и функции са насочени към обслужване на обществото и бизнеса чрез предоставяне на надеждна информация за актуалния статут на регистрираните правни субекти, което е гаранция за сигурност при осъществяване на търговските им взаимоотношения и предоставяне на услуги по издаване и заверка на последващи документи, необходими за външнотърговската им дейност.

БГ Баркод е електронен продуктов каталог, създаден от GS1 България през 2018 г.  Каталогът дава възможност на всички членове на Сдружението да въведат безплатно данни за своите продукти, които са маркирани със стандартни баркодове, започващи с 380. Няма ограничение по отношение на категорията и се използва стандартна класификация на продуктите. БГ Баркод позволява събиране, съхранение и споделяне на структурирани и надеждни продуктови данни, въведени директно от производителите и собствениците на търговски марки.

Новата интегрирана функционалност позволява проверка на данни за продуктите и справка за самата фирма. Посредством бутон „данни за фирмата“, интегриран в Каталога, системата прехвърля към Единния търговския регистър на БТПП, където може да се направи справка за фирмата.

Връзката е двупосочна, т.е. когато се прави справка в Регистъра на БТПП, могат да се видят всички попълнени продукти на фирмата в БГ Баркод чрез използването на бутон „ТУК“.

За фирмите е важно  да виждат информацията на едно място структурирана. Чрез интеграцията на двете системи в реално време може да се прави справка за данните на фирмата и да се видят продуктите, които произвежда или притежавана търговска марка. Това предполага и прозрачност и видимост на дейността на фирмата.

За повече информация как да попълните продуктови данни БГ Баркод се свържете с GS1 България на тел.: 02/ 811 7 439; 611; 567 или на gs1bulgaria@gs1bg.org