Производството на ваксини в съответствие със стандартите GS1

GS1 България информира, че Световният алианс за ваксини и имунизации, GAVI, подкрепя държавите за подобряване на прозрачността и проследимостта на ваксините от производителя до бенефициента. Усилията в световен мащаб включват осигуряване на качествени ваксини, с доставка на точното място, в правилните количества, в точното време за всички деца и юноши.

UNICEF и Световната здравна организация (СЗО)  подкрепят прилагането на хармонизирани международни стандарти за идентификация и сериализация като средство за осигуряване на прозрачност и проследимост на ваксините. Маркирането на вторичната опаковка по стандартите GS1 се препоръчва от UNICEF от 2015 г. Такова условие за маркиране се предвижда и от GAVI с цел да се подобри идентификацията на ваксините, етикетирането и обмена на данни по веригата за имунизация.

От 1 октомври 2019 г. за търгове на ваксини, финансирани от GAVI и обявени от UNICEF, е необходим GS1 баркод върху вторичната опаковка, което условие трябва да бъде изпълнено най-късно до 31 декември 2021 г. В момента двете организации си сътрудничат за провеждането на по-задълбочен анализ, чрез който да се определи готовността на доставчиците да приведат дейността си в съответствие с това изискване за ваксини и свързани продукти.

Проследимостта на ваксините ще допринесе за повишаване на безопасността на пациентите и ефективността на веригата на доставки и ще помогне на общата цел за увеличаване на обхвата на имунизациите, а с това и на по-добрата отчетност.

Алиансът GAVI ще помага и ще работи поетапно с ключови партньори и заинтересовани страни за актуализиране на техническите насоки, описващи подробно стандартите за етикетиране, разположението на данните в различните формати за четене от човека и машинно, препращане към съответните текстове от Общите спецификации на GS1, за да се постигне пълно съответствие със стандартите. Цялата информация ще бъде публикувана преди крайната дата, от която влиза в сила задължителното изискване за съответствие със стандартите GS1, и ще бъде получена обратната връзка на сектора чрез анкетно проучване.

Успоредно с това СЗО ще публикува своята позиция със съвети на високо ниво за националните регулаторни органи относно използването на технологии и стандарти за проследимост, включително стандартите GS1.

За повече информация и въпроси относно стандартите GS1 може да се обръщате към Д. Димитрова на тел. 02/8117 433 или 604,  https://www.gs1bg.org/