Ваксините на Moderna със стандартен баркод GS1 Data Matrix

GS1 България информира, че програмите за ваксинация срещу Коронавирус в цял свят бележат началото на едно от най-големите логистични предизвикателства за веригите на доставка, тъй като множество заинтересовани страни работят съвместно за осигуряване на безопасни и ефективни доставки на ваксината на милиарди хора по света.

Предизвикателствата за работещите по веригите на доставка включват поддържането на изключително ниски температури при някои от ваксините, докато за други далеч не са необходими такива крайни условия, осигуряване на необходимия брой дози и други. Реална е опасността от намеса на киберпрестъпници, които регистрират фалшиви сайтове и предлагат фалшиви ваксини, като по този начин се нарушава целостта на веригите на доставка. Същото важи и за  организираната престъпност, чиято цел е кражбата на изключително ценните ваксини и/или продажбата на фалшиви дози.

Добрата новина е, че за преодоляване на тези предизвикателства са налице подходящи технологии  и глобални стандарти (в т.ч. баркодове и сканиращи устройства). Лошото е, че използването на тези стандарти и технологии  все още е ограничено като мащаб и възможност за споделяне на данни, т.е. оперативната съвместимост по веригата, обхващаща повече от една държава, остава  неизпълнимо условие. Реализацията зависи от действията на множество играчи, в т.ч. производители, дистрибутори, болници, държавни и местни здравни служби/органи.

Глобалната организация GS1 разработи препоръки за матричен баркод GS1 Data Matrix, чрез който записаните в него идентифициращи данни за маркирания продукт могат да бъдат прочетени и проследени в реално време чрез GS1 стандарта EPCIS. Това означава, че всяко лекарство може да бъде проследено и контролирано в реално време за мястото и условията, в които се намира. За ваксините, маркирани със съответния баркод, може да се провери при каква температура се съхраняват, или какъв е броят на дозите, на кой производител са, кога изтича срокът им на годност.

Проследяването на приема – кои пациенти, коя ваксина са получили, зависи от отделните участници по веригата за доставка на ваксини. Ако флаконите съдържат информация, която може да бъде записана само ръчно, е възможно да бъдат допуснати грешки. Много важно е информацията, която се събира (напр. потенциални неблагоприятни ефекти на някоя от ваксините, специфични партиди) да бъде точна и да се гарантира ефективността на ваксините, в т.ч. спазване на изискванията за студена верига, както и че  пациентите, които се нуждаят от втора доза, ще получат втората доза от същата ваксина

Не са малко критичните въпроси, на които е необходимо да бъдат намерени отговори, за да се осигури сигурна и безопасна доставка на ваксините.. И така както ефективни ваксини се създадоха за по-малко от година, защо да не може да се отдели време за сигурността на ваксините, чрез прилагането на маркировка с баркод в подкрепа на проследимостта? Ваксините на Moderna (виж илюстрацията) са от първите снабдени със стандартен баркод GS1 Data Matrix.

За повече въпроси и информация относно стандартите GS1 може да се обръщате към Д. Димитрова на тел. 02/8117 433 или 604, gs1bulgaria@gs1bg.org