ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ПРОСЛЕДИМОСТ, СКОРОСТНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

 

Стандарт на GS1 специфицира формат на електронен код на продукта и използване на радиочестотната технология

В един от дните на GS1 Глобален Форум, който се проведе в седмицата 1-4 март, фокусът бе поставен върху радиочестотната идентификация и използването на радиочестотни транспондери/тагове.
Електроният код на продукта, записан върху RFID таг, позволява проследимост и точнаинвентаризация при висока скорост. Изборът на правилните идентифициращи данни (Electronic Product Code/EPC) е важен, колкото и изборът на RFID таговете и четците. Това е сфера, в която GS1 отново има съществена роля и предлага хармонизирани глобални стандарти.

Paul Elizondo, VP Engineering and R&D IntelliGuard / RAIN Alliance, представи на вниманието на участниците RAIN RFID / HEALTH. RAIN RFID е безжична технология, която може да свърже милиарди предмети от ежедневието ни с интернет и позволява на бизнеса и на потребителите да идентифицират, локализират, установяват автентичността на всеки артикул. Приложение намира във всички сектори: логистика, здравеопазване, фармация, IoT и много други. Част от предимствата при използването на тази технология са уникалната идентификация на артикули, ниският бюджет на решението, големият обхват на протичане, осъществяване на връзка с тага без да е необходима пряка видимост  и много други.

 

Радиочестотната технология намира широко приложение в здравеопазването. Чрез нея е възможно да се проследи и потвърди автентичността на лекарства, медицински изделия, пациенти, оборудване и амбалаж. Инвентаризацията се случва много по-бързо и от дистанция. За прочитането на информация, която е кодирана в 96 бита, са необходими от 2 до 6 секунди.

Компании като DeRoyal, Terso, VUEMED вече са имплементирали RAIN RFID за техните медицински изделия. В DeRoyal са използвани над 1 милиона транспондери за медицински изделия, а погледнато в световен мащаб, за 2020 г. са поставени повече от 18 милиарда RFID тага за идентификация на различни продукти.
По отношение на лекарствата, в момента само една компания маркира лекарствата, които произвежда с RAIN RFID още в процеса на производство.  Всички останали се маркират от фармацевтите в болниците. При запитване в  болниците, отзивите са, че RAIN е толкова полезен, че ще бъде прилаган върху всички лекарства за анестезия с цел проследяване от момента на пристигането им в лечебното заведение до самото отпускане и прилагане върху пациентите.

За повече информация относно GS1 стандартите и в частност RAIN RFID можете да се свържете с GS1 България на тел: 02 811 7 611 или на yordana.topalska@gs1bg.org и gs1bulgaria@gs1bg.org