Приложение на стандартите GS1 по веригата на снабдяване в здравеопазването

За повишаване безопасността на пациентите

 

Линк: тук