На 18-ти май GS1 в Европа организира онлайн среща за представители на индустрията и с представителни асоциации от различни сектори, за да се обсъдят предизвикателствата в Европейското законодателство, като се ще се дискутират нови възможности за съвместна работа.
Широкозастъпени ще бъдат темите за идентификация и споделянето на данни, с оглед на тяхната актуалност и положителното им въздействие върху кръговата икономика.

Дата и час на провеждане: 18 май 2021 г., 10:00-11:30ч.

За повече информация за регистрация за събитието следете сайта на GS1 България и GS1 в Европа.