Третата онлайн среща на високо равнище GS1 HEALTHCARE SUMMIT 2021 ще се проведе в периода 15-18 ноември 2021 г.

Напредъкът в световен мащаб относно прилагане на стандартите GS1 ще бъде във фокуса на дискусията. Участие ще вземат специалисти в сферата на здравеопазването, както от частния сектор, така и представители на държавни агенции

Международните стандарти GS1 подобряват безопасността на пациентите, като позволява навременна проследимост, прозрачност и сведени до минимум грешки по веригата на доставки на фармацевтични продукти.