На 15 и 16 декември 2021г. ще се проведе заседание на изпълнителните директори на Националните организации GS1 в Европа и Азия. В заседанието ще вземат участие представители на 49 страни, които ще обсъдят програмата на дейността за 2022 г.