Баркод символите представят цифри или букви в машинно четим формат, който може да бъде декодиран, записан и обработен от компютърни системи, след сканиране с баркод скенер.

EAN

EAN-13

Символът EAN-13 е най-разпространеният от всички GS1 символи. Използва се за автоматично сканиране на номерата GTIN-13.

Пример: Маркиране на продукти, които минават през каса, в т.ч.  вестници, списания и т.н.

Mин. размер: 29.83 mm x 18.28 mm
Maкс. рамер: 74.58 mm x 45.70 mm
Номинални размери: 37.29 mm x 22.85 mm
X-дименсия при номинален размер: 0.330 mm
Фактор на увеличение: 80 до 200 от номиалния рамер.
Светло Поле: Ляво 3.63mm (11x), Дясно: 2.31mm (7x)
Височина на щрихите: 22.85 mm при номинален рамер
Предпочитано разположение: Заден долен десен ъгъл

 

Х-дименсията е ширина на модула с фактор на увеличение 100%.

Факторът на увеличение е размерът на баркода сравнен с номиналния му размер.

EAN-8

Символът EAN -8 се използва за автоматично сканиране на номерата GTIN-8. Предназначен е предимно за маркиране на малки по размери търговски единици. Номерата GTIN-8 се издават от националните организации на GS1.

Пример: Маркиране на продукти, които минават през каса, напр. козметика.

Mин. размер: 21.38 mm x 14.58 mm
Maкс. рамер: 53.46 mm x 36.46 mm
Номинални размери: 26.73 mm x 18.23 mm
X-дименсия при номинален размер: 0.330 mm
Фактор на увеличение: 80 до 200 от номиналния рамер.
Светло Поле: Ляво 2.31mm, Дясно 2.31mm
Височина на щрихите: 18.23 mm при номинален размер
Предпочитано разположение: Заден долен десен ъгъл