Покана за участие в Международна конференция GS1 Healthcare Conference

От 26 до 28 март 2019 година в гр. Нордуик, Холандия ще се проведе Международна конференция GS1 Healthcare Conference.

Предстоящото издание на конференцията е 35-то по ред и включва пленарни сесии и обучения по актуални теми, между които

  • ролята на стандартите GS1 в световното предизвикателство за осигуряване на най-добрата грижа за пациента;
  • мрежата за синхронизация на данни, вкл. демонстриране на действаща база данни/система, която позволява на болниците в Холандия да изпълнят местните изисквания за регистриране на импланти. Към момента 40% от болниците в страната са свързани в системата.
  • практики във връзка с Директивата за фалшивите лекарства;
  • намаляване на разходите и улеснено проследяване на лекарства;
  • промени в регулаторната рамка при идентификацията на медицински изделия (UDI);
  • въздействие на UDI в бизнес и клинични процеси на болниците.

 

Лектори по отделните теми са: Patricia Van Dyke, HL7 International; Karen Conway, GHX; Olivia Chauvel, CH Victor Dupouy; Sebastien Langlois-Berthelot, F. Hoffmann-La Roche Ltd; Cyndi Poetker, Abbott; Dr. Hajo Reissmann, University Hospital of Schleswig Holstein; Hans von Steiger, Pfizer; Holger Clobes, BBraun; Hennie Mulder, Maxima Medical Centre; Kevin Downs, University Hospitals of Derby and Burton NHS Foundation Trust; Susan Moffatt-Bruce, University Hospital The Ohio State University, Wexner Medical Center; Eric Hans Eddes, Deventer Hospital; Jean-Michel Descoutures, Argenteuil hospital, IHF; Pierre Fernandez-Barbereau, Sanofi.

 

„Стандартите GS1 в действие“ ще бъдат представени по време на Poster reception и Marketplace, организирани в дните на конференцията, както и при посещение на болница, производител на лекарства и търговец на медицински изделия.

В цял свят разпоредбите в областта на здравеопазването извеждат на преден план сигурността, проследимостта и ефикасността в здравните заведения и по веригата на снабдяване. За реализирането на успешни решения в национален и международен план се утвърждава дефиниране и внедряване на глобални, отворени стандарти.

Отправяме покана към представителите на сектора, в т.ч.: производители, търговци, болници, държавни и регулаторни органи да се регистрират за участие в конференцията. Повече информация и регистрация за участие може да бъде направена на адрес:

https://healthcare-event.gs1.org/.

Участието на представители на регулаторни органи и болници е без „такса участие“.

За повече информация: gs1bulgaria@gs1bg.org , тел: 02 8117 433