Стандартите GS1 по веригата на снабдяване в здравеопазването

Стандартите GS1 по веригата на снабдяване в здравеопазването

Виж

Стандартите GS1 в ежедневната работа на БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ

Стандартите GS1 в ежедневната работа на БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ

Виж

GS1 Готови ли сте за UDI?

GS1 Готови ли сте за UDI?

Виж

Информационен бюлетин юни 2020

Информационен бюлетин юни 2020

Виж

Правила за определяне на глобални номера на търговски единици в здравеопазването

Правила за определяне на глобални номера на търговски единици в здравеопазването

Виж