Информационен бюлетин юни 2020

Информационен бюлетин юни 2020

Виж

Правила за определяне на глобални номера на търговски единици в здравеопазването

Правила за определяне на глобални номера на търговски единици в здравеопазването

Виж

GS1 GTIN Започнете с правилните баркодове

GS1 GTIN Започнете с правилните баркодове

Виж

Уникална идентификация на медицински изделия (UDI)

Уникална идентификация на медицински изделия (UDI)

Виж

Продавайте в Amazon. Препоръки за оптимизиране начините на продажба

Продавайте в Amazon. Препоръки за оптимизиране начините на продажба

Виж