Информационен бюлетин брой 1-2 от 2014

Информационен бюлетин брой 1-2 от 2014

Виж

Информационен бюлетин брой 3-4 от 2013

Информационен бюлетин брой 3-4 от 2013

Виж

Информационен бюлетин брой 1-2 от 2013

Информационен бюлетин брой 1-2 от 2013

Виж

Приложение на стандартите GS1 по веригата за снабдяване в здравеопазването

Приложение на стандартите GS1 по веригата за снабдяване в здравеопазването

Виж

Информационен бюлетин брой 3-4 от 2012

Информационен бюлетин брой 3-4 от 2012

Виж