Информационен бюлетин брой 1-2 от 2012

Информационен бюлетин брой 1-2 от 2012

Виж

Правила за определяне на Глобални номера на търговски единици (GTIN)

Правила за определяне на Глобални номера на търговски единици (GTIN)

Виж

Информационен бюлетин брой 3-4 от 2011

Информационен бюлетин брой 3-4 от 2011

Виж

Информационен бюлетин брой 1-2 от 2011

Информационен бюлетин брой 1-2 от 2011

Виж

Информационен бюлетин брой 3-4 от 2010

Информационен бюлетин брой 3-4 от 2010

Виж