Радиочестотна идентификация / Електронен код на продукта

Радиочестотна идентификация / Електронен код на продукта

Виж

Правила за определяне на Глобален номер на локация

Правила за определяне на Глобален номер на локация

Виж

GS1 128

Виж