Радиочестотна идентификация / Електронен код на продукта брой 3-4 от 2008:

Радиочестотна идентификация / Електронен код на продукта брой 3-4 от 2008:

Виж

Информационен бюлетин брой 1-2 от 2008

Информационен бюлетин брой 1-2 от 2008

Виж

Правила за определяне на Глобален номер на локация

Правила за определяне на Глобален номер на локация

Виж

Информационен бюлетин брой 3-4 от 2007

Информационен бюлетин брой 3-4 от 2007

Виж

Информационен бюлетин брой 1-2 от 2007

Информационен бюлетин брой 1-2 от 2007

Виж